• Türkçe

Çalışma Etki Gruplarımız

TASİAD olarak yeni dönem dernek faaliyetlerimiz kapsamında hedeflediğimiz sektörel kalkınmayı destekleyici çalışmalarımız 5 farklı alanda oluşturduğumuz etki gruplarımızla yürütülecektir.

 • Üyelerimiz yetkinlikleri doğrultusunda fikren destek vermek ve görev almak için bir veya birkaç grubun çalışmalarına gönüllü olarak katılabilirler.
 • Her etki grubuna bir yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.
 • Grupların oluşturduğu iş planları ve projeler grup başkanı tarafından yönetim kuruluna sunularak onayları alınır.
 • Çalışma gruplarının düzenledikleri etkinlikler kendi grup adlarıyla sosyal medya hesaplarımızda duyurulur.
 • Gruplara katılım için info@tasiad.com.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz.
 • Çalışma etki gruplarının görev alanları ve grup başkanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 • Sektörel Etki Grubu

– TASİAD’ ın asansör sektöründeki görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırır,

– Asansör Sektörünün Mesleki, Teknik, Ahlaki ve Profesyonel Anlamda Gelişimi için çalışmalar yapar.

Üyelerimizin ve üyelik potansiyeli olan paydaşların kurumsallaşma, dış ticaret, kamu destekleri, finansa erişim, iş güvenliği,teknik eğitim, vb.  konular üzerinden öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip fiziki ve çevrimiçi toplantılar, eğitimler, seminerler paneller ve vebinarlar düzenler.

 

Grup Başkanı : Murat ALMALI

 

 • Toplumsal Etki Grubu

– TASİAD’ ın ulusal kamuoyunda görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırır.

– Asansörlerin güvenli kullanımı, mevzuatlar ve yasal yükümlülükler konularında toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.

 

Kamuoyunu bilgilendirici , toplantılar, eğitimler, seminer ve paneller düzenler. Bakanlıklar,kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirir.

 

Grup Başkanı : Yasemin BULUT

 

 • Küresel Etki Grubu

– TASİAD’ ın uluslararası arenada görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırır.

– Asansör sektörünün ülke ekonomisindeki ihracat payını arttırmaya yönelik pazar araştırmaları, B2B toplantılar ve fuar organizasyonları düzenler.

– Uluslararası sivil toplum örgütleriyle iletişim ve etkileşim çalışmalarını yürütür.

 

Grup Başkanı : Cansu EKİCİ

 

 • Teknik Gelişim Etki Grubu

– Yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlarla ilgili üyelerin ve sektör paydaşlarının mesleki donanımlarını artırmaya ve sahada yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Mesleki bilgi güncellemeleri için eğitimler düzenler.

 

Grup Başkanı : Servet KARABACAK

 

 • Dijital Dönüşüm Etki Grubu

–  Dijital dönüşümün son derece önem kazandığı günümüz şartlarında teknoloji çağının getirdiği yeniliklerin öğrenilmesini ve  hayata entegre edilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar. Üyelerin iş-yaşam dengesini destekleyici smart çözüm önerileri geliştirerek, ölçeklendirme ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yönetir.

 

Grup Başkanı : Bekir Sıddık UYSAL

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.