Anasayfa » Başkandan Mesaj » Sevgili Asansör Sanayicileri

Sevgili Asansör Sanayicileri

ASANSÖR SANAYİCİLERİ, YENİ DÖNEME YENİ YÖNETİM VE YENİ HEDEFLERLE GİRİYOR.

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği (TASİAD) Olağan Genel Kurulu 26 Ocak 2013 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulda, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlenmiştir. Ben de yönetim kurulu başkanlığına getirilerek derneğimizi daha ileriye taşımak gibi bir sorumluluğu üstlenmiş bulunuyorum.

TASİAD, yaptığı toplantılar, eğitim çalışmaları ve etkinliklerle asansör sektörüne hizmet eden önemli ve güçlü bir dernektir. Diğer derneklerimize de öncülük yapmaktadır.

Yeni yönetim olarak amacımız, üyelerimiz arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını artırmak, üyelerimizi sektörel yenilikler hakkında bilgili kılmak, araştırma ve geliştirmeyi desteklemek olacaktır.

İnsan yaşamı için konfor ve kolaylık sağlayan ulaşım aracı olan asansörlere, hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olmasına ve göz önünde durmasına rağmen gereken önem verilmemektedir. Bu nedenle bir asansör farkındalığı yaratarak asansöre dikkat çekmek istiyoruz.

Genç, yaşlı, sağlıklı ve engelli tüm insanların her yere ve her hizmete erişebilmeleri için kullanılan asansörlerin daha güvenli daha estetik ve daha konforlu olmasına çalışacağız.

Dernek olarak önceliğimiz, üretimi ve montajı doğru, bakımları zamanında ve standartlara uygun yapılmış asansörlerin yapımı ve kullanılmasını sağlamak olacaktır.

Dernek yönetimi olarak tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmaya dikkat edeceğiz.

Bilgi akışı ve iletişime önem vererek, üyelerimizde “biz bilinci” oluşturmaya, asansör sektörüne aidiyet duygusunu güçlendirmeye özen göstereceğiz. Bu amaca yönelik olarak üyeler arasında sosyal ve kişisel ilişkileri güçlü tutacak projeler ve etkinliklere önem vereceğiz.

Dernek yönetimi olarak, sektör mensuplarına ve düşüncelerine karşı duyarlı olacağız.

Derneğimizin, sektörde yeni bir heyecana, zihniyet değişikliğine, sektörel işbirliği ve sinerjiye zemin ve sebep olmasını istiyoruz. Bunun için işbirliği ve güç birliğine ihtiyacımız var.

Derneğimizi üyelerimizin desteği ve etkin katımları ile daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

 

Saygılarımla

Levent AKDEMİR

TASİAD Yönetim Kurulu Başkanı